Đội ngũ nhân sự

Meet our experts always ready to help you.

Tinh thần chủ động, quyết liệt và sáng tạo trong công việc

TùngTS

TùngTS

Khoa Vũ

Khoa Vũ

D.O.P
David Đoàn

David Đoàn

Phụ trách Kỹ thuật
Khanh Võ

Khanh Võ

Phụ trách Âm Thanh
Tùng Tony

Tùng Tony

Quay Phim
Thái Nguyễn

Thái Nguyễn

Quay Phim
Anh Khoa

Anh Khoa

Quay Phim
Thúy Nguyễn

Thúy Nguyễn

Biên tập